Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych naszych Klientów i Kontrahentów oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu jest dla nas niezwykle ważna, dlatego sporządziliśmy nową Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest firma Extend Vision Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kamiennej 43, 31-403 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000103098, nr REGON 351152198, nr NIP: 945-15-15-490.

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?


Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ścieśe zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?
 

Dostęp do Twoich danych ma tylko i wyłącznie firma Extend Vision.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy Extend Vision. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług.

 

Jakie masz prawa?


Pamiętaj, że w każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe przechowujemy. Masz prawo otrzymać kopii tych danych. Możesz również zażadać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych niekompletnych.

W każdej chwili masz prawo usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Extend Vision, z wyjątkiem następujących sytuacji:


* masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
* masz nieuregulowany dług wobec Extend Vision, niezależnie od metody płatności
* Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
* Twój wniosek kredytowy został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy
* Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

 

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstwie uzasadnionego interesu Extend Vision.

                                                                                          

Przysługuje Ci również prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni, w tym także na profilowanie.

 

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

* wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail
* wysyłając maila na adres biuro@extendvision.pl z tytułem: Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – cofnięcie zgody na marketing bezpośredni

 

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

* jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu Extend Vision, wtedy Extend Vision ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
* jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy Extend Vision musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
* jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
* jeśli Extend Vision nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?


Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne, za odpowiadanie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres biuro@extendvision.pl.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
 

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres biuro@extendvision.pl a w temacie wiadomości wpisz „Do Inespektora ochrony Danych Osobowych”.

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  
 

Jeśli uważasz, że Extend Vision przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

 

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:
 

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.